Welcome to MBPost!  -
Areas & Bike ParksTrailsRacesImagesArticlesTrip ReportsOtherPeopleWhat's NewForum

Zoobombing

Share here the fantastic bike videos you come across !

Zoobombing

Postby Baarb » Tue Dec 13, 2011 4:51 am

Not sure if this was already posted as no posts are showing up for me in this here forum but seems like there's some good times rolling in Portland:
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-15591350
User Avatar
Baarb

 
Posts: 6
Joined: Fri Dec 02, 2011 5:54 am
Thanked: 0 time in 0 post

Postby Wasatchvoyage » Wed Dec 14, 2011 5:21 am

Looks like fun! Hope those bikes have some decent brakes on 'em!
Wasatchvoyage

 
Posts: 78
Joined: Sat Feb 28, 2009 5:40 am
Thanked: 4 times in 4 posts

hosting

Postby LonsZoork » Sat Dec 17, 2011 12:30 pm

Hosting - to u?yczanie przez dostawc? us?ugi internetowej zasobów serwerowni. Jeszcze ?ci?lej mówi?c polega to na "zarezerwowaniu" oddaniu do dyspozycji danej pojemno?ci dysku twardego, na której mo?na zachowywa? pliki tworz?ce tre?? stron internetowych i albo udost?pnienie powierzchni dysku jako po?o?enia dla plików "le??cych" w skrzynce mailowej. Inna odmiana hostingu to udzielenie du?ych obszarów dysku, a nawet pe?nego serwera lub kilku - jako namacalnego no?nika na rzecz du?ego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W ka?dej z nich chodzi o u?yczenie fizycznego miejsca (dysku lub dysków twardych) dla pomieszczenia ró?norodnych form informacji osi?galnych przez Internet.Masa us?ug hosting jest p?atnych. Wi?c dlatego nie chcemy Ci? ok?amywa?. Nasze us?ugi hostingrównie? s? odp?atne, z jedn? tylko ró?nic?, nasze us?ugi hosting s? jednymi z najbardziej op?acalnych w sieci. Proponujemy hosting na najwy?szym poziomie, po najmniejszej mo?liwej op?acie. Przekonaj si? sam i przetestuj nasz? jako??! Zapraszamy na portal. Nie b?dziemy Ci wmawia?, ?e dostaniesz na w?asno?? od nas bezp?atne us?ugi hosting. Jednak mamy mo?liwo?? zapewni? Ci jedn? spraw?. Nasze us?ugi hosting s? najprawdopodobniej najmniej kosztownymi domenami, jakie mo?esz odszuka? w Internecie. Aczkolwiek pomimo niskich cen za us?ugi hosting, oferujemynajwy?sz? mo?liw? jako?? naszych domen. Nie mo?esz w to dowierzy?, czy podwa?asz jeszcze s?uszno?? tego, co tu jest napisane? Jak tak to bezzw?ocznie zajrzyjwst?p na nasz portal i przekonaj si? o s?uszno?ci tej wiadomo?ci. Nasze us?ugi hosting oferuj? najlepsz? jako?? w najmniejszej cenie. Nie b?dziesz mia? musu wyp?ca? ogromnych sum za us?ugi hosting. Jak wejdziesz pierwszy raz na nasz? stron?, wyt?umaczymy Ci wszystko. W naszej ofercie odnajdziesz wiele okazjonalnych zni?ek dla ?wie?ych go?ci. Je?eli za? jeste? naszym wiernym klientem, oczekuj, i? b?dziesz mia? ewentualno?? skorzysta? z niespotykanych nigdzie indziej okazji. Zajrzyj niezw?ocznie na nasz portal. Zobacz ile masz mo?liwo?? zaoszcz?dzi? z nami.
LonsZoork

 
Thanked: time in post

Postby Baarb » Tue Dec 20, 2011 6:56 am

In an effort to restore this thread from the gulf that this and all the spam went into I thought I'd just note some existing zoobombing stuff on MP:

http://www.mbpost.com/view_object.php?object_id=275185 and http://www.mbpost.com/view_object.php?object_id=273993
User Avatar
Baarb

 
Posts: 6
Joined: Fri Dec 02, 2011 5:54 am
Thanked: 0 time in 0 post


Return to Videos

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron

© 2006-2013 MBPost.com. All Rights Reserved.